Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Клінічне та прогностичне значененя гіпоксія-асоційованих факторів пухлинного мікрооточення раку шлунка

Show simple item record

dc.contributor.author Осинський С. П.
dc.contributor.author Бубновська Л. М.
dc.contributor.author Осинський Д. С.
dc.contributor.author Ковельська А. В.
dc.contributor.author Гуменюк Л. Д.
dc.contributor.author Михайленко В. М.
dc.contributor.author Меренцев С. П.
dc.contributor.author Антонов Є. О.
dc.date.accessioned 2019-08-08T10:18:55Z
dc.date.available 2019-08-08T10:18:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1709
dc.description Клінічне та прогностичне значененя гіпоксія-асоційованих факторів пухлинного мікрооточення раку шлунка / С. П. Осинський, Л. М. Бубновська, Д. С. Осинський, А. В. Ковельська, Л. Д. Гуменюк, В. М. Михайленко, С. П. Меренцев, Є. О. Антонов // Онкология. – 2015. – Т. 17, № 3(65). – С. 162-168. uk_UA
dc.description.abstract Мета: встановити прогностичне значення гіпоксія-асоційованих факторів, виявлених у ході наших попередніх досліджень, та надати певні рекомендації щодо їх впровадження у клінічну практику як маркерів прогнозу і контролю за перебігом захворювання. Об’єкти і методи: досліджено 380 хворих, які були прооперовані з приводу первинного раку шлунка, з використанням методу 31Р ЯМР-спектроскопії, імуноферментних, імуноцитохімічних, імуногістологічних, клінічних і статистичних методів. Результати: проведено аналіз показників і факторів пухлинного мікрооточення, асоційованих із внутрішньопухлинною гіпоксією, та показано їх клінічне значення: у тканині первинної пухлини — рівень гіпоксії (співвідношення PME/Pi), щільність мікросудин (СD34+ клітини), кількість VEGF+, c-myc+, CXCR4+ клітин, CD8+ і CD45RO+ лімфоцити; у кістковому мозку — дисеміновані пухлинні клітини (цитокератин-позитивні), Flt-1+, CD8+, CD45RO+ клітини; у периферичній крові — концентрація VEGF, лізофосфатидилхоліну. Висновок: розроблено та запропоновано для клінічного застосування тест-систему для прогнозування перебігу захворювання у пацієнтів із раком шлунка. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Онкология uk_UA
dc.subject рак шлунка uk_UA
dc.subject гіпоксія-асоційовані маркери uk_UA
dc.subject прогноз захворювання uk_UA
dc.title Клінічне та прогностичне значененя гіпоксія-асоційованих факторів пухлинного мікрооточення раку шлунка uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account