Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Хмарні технологій в процесі підготовки фахівців з фізичної культури і спорту

Show simple item record

dc.contributor.author Шинкарук О. А.
dc.contributor.author Бишевець Н. Г.
dc.contributor.author Лихолай А. С.
dc.date.accessioned 2019-07-12T10:52:46Z
dc.date.available 2019-07-12T10:52:46Z
dc.date.issued 2019-04
dc.identifier.issn ISSN 2311-2220
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1703
dc.description Шинкарук О. А. Хмарні технологій в процесі підготовки фахівців з фізичної культури і спорту / О. А. Шинкарук, Н. Г. Бишевець, А. С. Лихолай // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Вип. 4 (112). - Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова. - 2019. - С. 168-174. uk_UA
dc.description.abstract Сучасне інформаційне суспільство вимагає впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів вищої освіти. Одним із перспективних способів удосконалення освітнього процесу є використання хмарних технологій (ХТ). Виходячи з своєчасності та актуальності цих інформаційно-комунікаційних засобів ХТ необхідно використовувати в процесі підготовки кадрів для сфери фізичної культури і спорту. Мета - дослідити перспективні напрямки застосування хмарних технологій в системі підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту. Результати впровадження ХТ продемонстрували їх ефективність в процесі підготовки педагогів, програмістів, економістів та інших спеціальностей. Перспективним напрямом виступає дистанційна освіта. Дослідження виявило, що в процесі підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту ХТ використовуються недостатньо. Запропоновано впровадження тем щодо хмарних технологій в процесі вивчення теоретичного і практичного блоку освітнього курсу інформатики в профільних спортивних закладах вищої освіти. Modern information society requires the introduction of innovative technologies in the educational process of institutions of higher education. One of the promising ways to improve the educational process is the use of cloud technologies (HT). Based on the timeliness and relevance of these information and communication tools, HT should be used in the training process for the field of physical culture and sports. The purpose is to investigate the perspective directions of application of cloud technologies in the system of preparation of future specialists in physical education and sports. The results of the implementation of the CT showed their effectiveness in the training of teachers, programmers, economists and other specialties. Promising direction is distance education. The research revealed that in the process of training future specialists in physical culture and sports HT are not used enough. The introduction of topics related to cloud technologies in the process of studying the theoretical and practical block of the educational course of informatics in specialized sports institutions of higher education is proposed. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова uk_UA
dc.relation.ispartofseries Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/” випуск 4 (112) 19;
dc.subject хмарні технології uk_UA
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології uk_UA
dc.subject освітній процес uk_UA
dc.subject фізкультурні заклади вищої освіти uk_UA
dc.subject cloud technologies uk_UA
dc.subject information and communication technologies uk_UA
dc.subject educational process uk_UA
dc.subject physical education institutions of higher education uk_UA
dc.title Хмарні технологій в процесі підготовки фахівців з фізичної культури і спорту uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account