Наукові видання

 

Recent Submissions

 • Жукова Галина; Булгакова Тетяна (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2020)
  Світовий досвід практик позаакадемічної освіти дозволяє говорити про її високий потенціал у вирішенні суперечності між демократичною нормою свободи особистості і складності її реалізації в академічному освітньому секторі ...
 • Булгакова Т. М. (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2020)
  У закладі освіти повинні бути створені умови для доступності усіх до різних форм художньо-естетичного виховання, розвитку цікавості, навчання самостійної оцінки та направлення своїх здібностей. Головною метою ...
 • Петровська Тетяна (Соціальна психологія, 2004)
  В статті розглядаються фактори формування економічної поведінки в період трансформації суспільства. Серед індивідуально-психологічних аспектів економічної поведінки аналізуються когнитивний,потрібнісно- мотиваційний, ...
 • Петровська Т.; Манько Р. (Соціальна психологія, 2007)
  В статті аналізується проблема прийняття рішення в процесі змагань у варіативних видах спорту та роль інтуїції у прийрятті рішення. Визначаються психологічні складові інтуіції. Порівнюються складові інтуіції у спортсменів ...
 • Петровська Т. (Соціальна психологія, 2006)
  Розглядаються аспекти соціально-психологічної адаптації в умовах трансформації суспільства. Особливості адаптації пов'язуються із стилем та якістю життя. Аналізуються компоненти суб'єктивного відчуття благополуччя та щастя ...
 • Usenko D.; Dutchack M.; Potop V.; Katerina U.; Kurdybakha O. (Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2019)
  The object of the study is the fitness consultant’s professional activity. The purpose of the study is the scientific substantiation of the mechanism for developing a fitness consultant’s professional standard taking into ...
 • Курдибаха О. М. (Психологія: реальність і перспективи, 2015)
  В даній статті привертається увага щодо проблем гендерної соціалізації підлітків. Охарактеризовано основні процеси гендерної соціалізації в підлітковому віці. Висвітлено поняття гендерної соціалізації та гендера. Описано ...
 • Курдибаха О. М. (Психологія: реальність і перспективи, 2013)
  У даній статті описано процес гендерної соціалізації підлітків та процес засвоєння особистістю стандартів адресованих суспільством людям чоловічої й жіночої статі протягом входження особистості в соціальне оточення. Показано ...
 • Гринь О. Р.; Зора К. П. (Молода спортивна наука України, 2010)
  Розглянуто проблему особливостей психоемоційних переживань травматичної ситуації у спортсменів. Визначено, найтиповішу реакцію на спортивну травму, що дало змогу проаналізувати стадії переживання спортсмена з порушеннями ...
 • Гринь А. Р.; Гринь О. Р. (Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  В статті представлені результати досліджень на підставі яких визначено зміст і особливості уявлень студентів стосовно поняття «здоров’я» та проаналізовано місце і взаємозв’язок уявлень про здоров’я в структурі життєвих ...
 • Гринь О.; Воронова В. (Спортивний вісник Придніпров´я, 2015)
  У статті розглянуті проблеми та напрямки розробки системи психологічного забезпечення як однієї з важливих складових сучасної підготовки кваліфікованих спортсменів.
 • Ложкин Г.; Гринь А.; Колосов А. (Спортивный психолог, 2007)
  Цель исследования заключалась в теоретическом и экспериментальном изучении психологических факторов, определяющих когнитивный ресурс квалифицированного спортсмена.
 • Ложкин Г.; Гринь А.; Колосов А. (Наука в олимпийском спорте, 2005)
  Наведно дослідження когнітивної сфери психіки спортсменів. Продемонстровано зв'язок між когнітивними здібностями та станом реактивної тривоги атлетів. Запропоновано структуру когнітивного ресурсу.
 • Грінь О. Р.; Колосов А. Б. (Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 2004)
  В статье описаны факторы, обуславливающие стрессустойчивость у квалифицированных спортсменов. Приведены данные экспериментальных исследований о связи когнитивных компонентов со стрессустойчивостью.
 • Терещенко Л.; Петровська Т. (Актуальні проблеми психології, 2019)
  Розглядається поняття «психічне здоров’я», визначені основні критерії психічного здоров’я дитини. Обґрунтовується взаємозв’язок між психічним здоров’ям і психологічним здоров’ям людини. Виокремлені компоненти і рівні ...
 • Гурова Г.; Петровська Т. (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку субєктів спортивної діяльності, 2019-10)
  Традиційна «спеціальна освіта» виявилася не досить спеціальною для аутичних дітей. А освіта для дітей з таким дизонтогенезом вкрай необхідна, адже науково-практичний досвід фахівців з усього світу свідчить про те, що ...
 • Петровська Т.; Гурова Г. (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку субєктів спортивної діяльності, 2019-10)
  У ході дослідження комунікативної та дезадаптивної поведінки дітей з розладами аутичного спектру з’ясовано, що спеціально організована рухова активність є одним із факторів, що спричиняє корекцію показників комунікативної ...
 • Гринь О.; Шматко Я. (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності, 2018)
  Підготовка юних дзюдоїстів одна з головних завдань підготовки спортивного резерву, підняття престижу спортивної боротьби в країні. Питання підготовки юних борців в даний час є одними з найбільш актуальних у побудові ...
 • Курдибаха О. М. (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності, 2018-10-19)
  Сьогодні кожному педагогу потрібен базовий комплекс гендерних знань, які були б покладені в основу його професійної діяльності. Використання нових технологій та джерел інформації, самоосвіта та підвищення кваліфікації ...
 • Курдибаха О. М. (Гендерна проблематика та антропологічні горизонти, 2013-10)
  Показано процес гендерної соціалізації підлітків у контексті психологічних досліджень. Опис формування гендерних якостей людини, що відбуваються в процесі гендерної соціалізації. Опис моделей гендерної поведінки. Гендерні ...

View more