Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Екологічний менеджмент у спорті як новий напрямок та розділ екології спорту

Show simple item record

dc.contributor.author Циганенко Олег
dc.contributor.author Першегуба Ярослав
dc.contributor.author Уряднікова Інга
dc.contributor.author Склярова Наталія
dc.date.accessioned 2019-05-06T13:48:03Z
dc.date.available 2019-05-06T13:48:03Z
dc.date.issued 2019-02
dc.identifier.issn 2311-2220
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1664
dc.description Циганенко Олег Екологічний менеджмент у спорті як новий напрямок та розділ екології спорту / Олег Циганенко, Ярослав Першегуба, Наталія Склярова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / за ред. О. В. Тимошенка. - К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 - Вип. 1 (108)19. - С. 166-170. uk_UA
dc.description.abstract Метою роботи є визначення головної мети, концептуальних підходів, основних принципів, задач та функцій системи менеджменту в спорті як нового напрямку такої науки як екологія спорту. Використані методи теоретичного аналізу наукової літератури: узагальнення, синтез, формалізація, абстрагування. На основі проведеного аналізу наукової та науково - методичної літератури були визначені головна мета екологічного менеджменту в спорті, концептуальні підходи, його принципи, задачі та функції. Зроблені висновки, що використання екологічного менеджменту в спорті є перспективним шляхом покращення природоохоронної діяльності та екологічної безпеки організацій та підприємств у галузі спорту. Для ефективного використання екологічного менеджменту в спорті необхідно розпочати підготовку відповідних фахівців, які володіють як питаннями екологічного менеджменту в спорті, так і питаннями екології спорту В цьому плані у Національному університеті фізичного виховання і спорту України розпочали підготовку здобувачів ступеню «Магістр» за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», спеціалізація «Менеджмент в спорті», професійне спрямування «Екологія спорту». uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher НПУ імені М.П. Драгоманова uk_UA
dc.subject екологічний менеджмент uk_UA
dc.subject спорт uk_UA
dc.subject екологія спорту uk_UA
dc.title Екологічний менеджмент у спорті як новий напрямок та розділ екології спорту uk_UA
dc.title.alternative Экологический менеджмент в спорте как новое направление и раздел экологии спорта uk_UA
dc.title.alternative Ecological management in sports as a new direction and division of sports ecology uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account