Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Browsing Кафедра Теорії і методики фізичного виховання by Title

Browsing Кафедра Теорії і методики фізичного виховання by Title

Sort by: Order: Results:

 • Трачук Сергій; Семененко В`ячеслав; Білецька Вікторія (Спортивний вісник Придніпров'я, 2017)
  Дана характеристика состояния сердечно-сосудистой системы и ее регуляторных механизмов в состоянии покоя, при выполнении ортостатической пробы и в период восстановления после физических нагрузок у детей младшего школьного ...
 • Круцевич Т.; Андрєєва О.; Благій О.; Погасій Л. (Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти, 2017)
  В статті висвітлено методологічну проблематику, яка існує в загальному наукознавстві і ще не здобула активного застосування у фізкультурно-спортивній галузі знань. Здійснено спробу теоретичного узагальнення окремих положень ...
 • Круцевич Т.; Имас Т. (Спортивний вісник Придніпров'я, 2013)
  У статті розглянуті загальнокультурні інтереси, ціннісні орієнтації в проведенні дозвілля осіб зрілого віку. Визначені пріоритетні мотиви суб'єктів до рекреаційно-оздоровчої діяльності, виділено низку зовнішніх і внутрішніх ...
 • Давиденко, Е. В.; Семененко, В. П. (Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 2001)
  Рассматривается систематизация занятий физическими упражнениями в комплексе со средствами закаливания для повышения уровня физического состояния младших школьников.
 • Павлова Т. В.; Діденко Т. В.; Тильда С. В. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018)
  Аналіз літератури дозволяють зробити висновок про те, що для підготовки спеціалістів з фізичної культури і спорту для інноваційної діяльності одним із ефективних шляхів є втілення інтерактивних методів навчання, які сприяють ...
 • Павлова Т. В.; Долженко Л. П.; Перегінець М. М. (Спортивний вісник Придніпров’я, 2019)
  У представленій статті викладено та обґрунтовано потребу вдосконалення процесу підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту. Теоретично обґрунтовано необхідність упровадження інноваційних методів ведення академічних ...
 • Павлова Т. В.; Долженко Л. П.; Перегінець М. М. (Спортивний вісник Придніпров’я, 2019)
  У представленій статті викладено та обґрунтовано потребу вдосконалення процесу підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту. Теоретично обґрунтовано необхідність упровадження інноваційних методів ведення ...

Search DSpace


Browse

My Account