Electronic National University of Ukraine on Phisical Education and Sports Institutional Repository

Європейський досвід підтвердження результатів неформальної освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Бабушко С. Р.
dc.date.accessioned 2019-04-25T13:30:51Z
dc.date.available 2019-04-25T13:30:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-966-316-438-0
dc.identifier.uri http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1623
dc.description Бабушко С. Р. Європейський досвід підтвердження результатів неформальної освіти / С. Р. Бабушко // Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: зб. наук. статей / за ред. Кременя В. Г., Ничкало Н.Г. – К.: Знання України, 2018. – 495-502 с. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано досвід європейських країн з валідації результатів неформальної освіти дорослих; визначено доцільність використання саме європейського терміну "ВНФІО" для підтвердження результатів такої освіти; співставлено основні нормативно-правові документи України та рекомендації Ради Європи з означеного питання. Автором також висвітлено взаємозв'язок ВНФІО з розвитком національних кваліфікаційних рамок; окреслено перспективи впровадження прогресивних ідей зарубіжного досвіду у вітчизняну практику. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: зб. наук. статей
dc.subject неформальна освіта uk_UA
dc.subject результати uk_UA
dc.subject досвід uk_UA
dc.subject Європа uk_UA
dc.title Європейський досвід підтвердження результатів неформальної освіти uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account