Навчальні, навчально-методичні видання

 

Recent Submissions

 • Назаренко Н. Г.; Глущенко Л. В. (Олімпійська література, 1999)
  Посібник має на меті допомогти студентам здобути необхідні теоретичні знання з української мови, оволодіти практичними мовними навичками. Ілюстративно-текстовий матеріал насичений спортивною лексикою і термінологією. ...
 • Кудря М. М.; Доценко Л. З.; Хоружева Л. Е.; Шепелюк В. Л. (НУФВСУ, 2016)
  Методичні вказівки призначені для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності «Фізична культура і спорт», головною метою є навчання англійської мови на підставі лінгвокраїнознавчих матеріалів, тому головним ...
 • Субботіна Т. Б.; Вятчаніна С. В.; Рожкова Т. А. (НУФВСУ, 2012)
  Навчальний посібник підготовлено на базі аутентичних текстів зі спортивних танців. Теоретичний та практичний матеріал закріплюється системою вправ. Матеріали посібника спрямовані на формування у студентів мовленнєвих ...
 • Кудря М. М.; Доценко Л. З.; Хоружева Л. Е.; Шепелюк В. Л. (НУФВСУ, 2016)
  Цей навчальний посібник рекомендується для використання в програмі підготовки фахівців з фізичної реабілітації у межах професійно-орієнтованого навчання англійської мови у Національному університеті фізичного виховання і ...
 • Кудря М. М.; Доценко Л. З.; Хоружева Л. Е.; Шепелюк В. Л. (НУФВСУ, 2017)
  Навчальний посібник рекомендується для використання у програмі підготовки студентів з фаху «Теорія та методика організації фізичної культури та масового спорту» для професійно-зорієнтованого навчання англійській мові – ...
 • Лук’янець Т. Г. (НУФВСУ, 2019)
  Методичні вказівки створено на базі аутентичних текстів англійською мовою, які присвячені здоровому способу життя та харчуванню зокрема. Автором розроблена система вправ на оволодіння мовним матеріалом, який інформаційно ...
 • Лук’янець Т. Г. (НУФВСУ, 2013)
  Методичні вказівки створено на базі аутентичних текстів англійською мовою із важкої атлетики. Розроблена система вправ на оволодіння мовним матеріалом зі спеціальності. Матеріали методичних вказівок спрямовані на розвиток ...
 • Литвиненко С. Г.; Шматюк А. І. (НУФВСУ, 2015)
  Методичні вказівки з англійської мови підготовлено на базі оригінальних текстів з волейболу і призначається для читання на заключному етапі вивчення англійської мови. Зміст текстів та вправи поглиблюють знання студентів з ...
 • Субботіна, Т. Б.; Субботіна Т. Б. (НУФВСУ, 2012)
  Навчальний посібник підготовлено на базі оригінальних текстів з біатлону і призначається для читання на заключному етапі вивчення англійської мови. Зміст текстів та вправи поглиблюють знання студентів з обраного ними фаху. ...
 • Бабушко С. Р. (КП «ЗВПП», 2017)
  Навчальний посібник є четвертою частиною практичного курсу з англійської мови професійного спрямування у Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Посібник націлено на навчання професійно-орієнтованій ...
 • Бабушко С. Р. (КП «ЗВПП», 2016)
  Навчальний посібник націлено на навчання іншомовній комунікації англійською мовою у сфері туристичної галузі. Посібник призначено для студентів спеціальності 242 «Туризм», які мають намір розвинути мовні навички практичного ...
 • Лук’янець Т. Г. (НУФВСУ, 2018)
  Методичні вказівки створено на базі аутентичних текстів англійською мовою на щоденну та спортивну тематику. Розроблена система вправ на оволодіння мовним матеріалом зі спеціальності. Матеріали посібника спрямовані на ...
 • Доценко Л. З.; Хоружева Л. Е.; Шепелюк В. Л. (НУФВСУ, 2017)
  Навчальний посібник рекомендується для використання у програмі підготовки студентів з фаху «Теорія та методика організації фізичної культури та масового спорту» для професійно-зорієнтованого навчання англійській мові – ...