Наукові видання

 

Recent Submissions

  • Shestopalova I.O. (Проблеми модернізації України, 2019)
    The article is devoted to the problem of development of private education, along with the improvement of its state form, which is an objective process and one of the leading world trends associated with such tendencies as ...
  • Шестопалова І.; Потапенко К. (Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: соціальна робота, 2018)
    Присвячено проблемі соціалізації особистості в процесі вивчення іноземної мови, яка є частиною полікультурної освіти і розглядається як важливий інструмент соціалізації, адаптації особистості в умовах полікультурного суспільства.