Навчальні, навчально-методичні видання

 

Recent Submissions

 • Литвиненко Ю. В. (Экспресс, 2012)
  Всесторонний анализ современных оптико-электронных систем регистрации и анализа двигательных действий спортсмена. Изложены теоретические сведения о существующих системах. Преимущества и недостатки данных систем, представленные ...
 • Лапутин А. Н.; Гамалий В. В.; Архипов А. А.; Кашуба В. А.; Носко Н. А.; Хабинец Т. А. (Науковий світ, 2000)
  Практическое руководство по биомеханическому анализу двигательной деятельности, осуществляемой человеком при решении различных профессиональных двигательных задач в труде.
 • Лапутін А. М.; Гамалій В. В.; Архипов О. А.; Кашуба В. О.; Носко М. О.; Хабінець Т. О. (Олімпійська література, 2005)
  У навчальному посібнику розглянуті наукові основи біомеханіки, біомеханічного аналізу рухової діяльності людини, з якою вона пов'язана при вирішенні різноманітних професійних завдань у повсякденній праці, фізичній культурі, ...
 • Лапутін А. М.; Гамалій В. В.; Архипов О. А.; Кашуба В. О.; Носко М. О.; Хабінець Т. О. (Олімпійська література, 2001)
  У навчальному посібнику розглянуті наукові основи біомеханіки, біомеханічного аналізу рухової діяльності людини, з якою вона пов'язана при вирішенні різноманітних професійних завдань у повсякденній праці, фізичній культурі, ...
 • Кашуба В. О.; Гамалій В. В.; Ахметов Р. Ф.; Хабінець Т. О.; Самошкін В. В.; Задорожний Б. М. (Науковий світ, 2011)
  Метою навчальної дисципліни "Біомеханіка" є ознайомлення студентів з біомеханічними основами техніки фізичних вправ, надання майбутнім фахівцям із фізичного виховання та спорту комплексу теоретичних і науково-практичних ...
 • Носко М. О.; Петрушевський І. І.; Кашуба В. О.; Гамалій В. В.; Хабінець Т. О. (ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2007)
  У навчальному посібнику зібрані наукові винаходи технічних засобів навчання в галузі фізичного виховання та спорту.
 • Кашуба В. А.; Сергиенко К. Н.; Хабинец Т. А. (Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 2003)
 • Кашуба Віталій; Івчатова Тетяна; Хабінець Тамара (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2007)
  Дослідження присвячене актуальній проблемі корекції статури жінок першого зрілого віку. Пропонуються оригінальні інноваційні технології корекції статури жінок 25-32 років з урахуванням геометрії мас їхнього тіла й використанням ...
 • Кашуба Віталій; Тимощук Анатолій; Сергієнко Костянтин; Хабінець Тамара (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2004)
  На підставі аналізу існуючих підходів до біомеханічного контролю в процесі фізичного виховання, уявлень щодо його ролі й змісту виділені ключові складові біомеханічного моніторингу кінетики тіла школярів, види й зміст ...
 • Кашуба В. О.; Хабінець Т. О. (Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні, 1996)
  В ході експериментальних досліджень визначені біомеханічні особливості пози "ізготовка" стрільців-кульовиків.
 • Кашуба В. О.; Гамалій В. В.; Хабінець Т. О. (2018)
  Методичний посібник для студентів, що навчаються за індивідуальним графіком і ФЗН. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України та Державним комітетом України молодіжної політики, спорту і туризму.