Наукові видання

 

Recent Submissions

 • Babushko, Svitlana Rostyslavivna; Halytska, Maiia Mykhailivna; Solovei, Myroslav Ivanovych (International Journal of Language Education, 2020-10)
  The article reveals the dynamics of forming readiness for foreign language communication of future tourism employees in higher school. To trace it, a complex of theoretical and empirical methods was used: literature overview, ...
 • Babushko, Svitlana; Solovei, Liudmyla (Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2020-12)
  The research implies that in EFL learning there are some differences in the attitudes towards error correction shown by linguistic and non-linguistic university students. Supposedly, they are caused by the purpose of EFL ...
 • Babushko, S.; Banit, O.; Baranova, L. (New Approaches in Social and Humanistic Sciences : 7th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference, 2020-06-25)
  A growing number of students go abroad for studies, particularly to Canada. 21% of all Canadian tertiary students are international. They face a number of transitional difficulties. Thus, the question of their adequate ...
 • Бабушко С. Р. (Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць, 2020)
  Демократичні процеси, що відбуваються в Україні, актуалізували питання розвитку активного громадянства. Перед освітою постає завдання сформувати громадянську ідентичність її громадян, розвинути здатність і готовність до ...
 • Бабушко С. Р.; Маньковська Р. В.; Соловей Л. С. (Краєзнавство, 2020)
  Ім‘я Сергія Івановича Поповича добре відоме усім, хто має дотичність до краєзнавства, туризму, екскурсійної справи, освітньої сфери. Цьогоріч Сергій Іванович відзначив своє 60-ліття. Ювілейна дата стала доброю нагодою ...
 • Бабушко С. Р. (Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі: матеріали тез доповідей, 2020)
  У публікації здійснена спроба розкрити питання формування свідомого й відповідального громадянства дорослих. Розглянуто сутність термінів «активне громадянство» та «відповідальне громадянство». Проаналізовано зарубіжний ...
 • Опанасюк Н. А. (Університетські наукові записки, 2020)
  Досліджується розвиток національної туристичної системи (НТС) через призму її функціонально-галузевої компоненти. Основною метою є концептуалізація функціонально-галузевої складової НТС, зумовленої міжгалузевою взаємодією ...
 • Prokopenko Olha; Rusavska Valentyna; Maliar Nelia; Tvelina Alisa; Opanasiuk Nataliia; Aldankova Halyna (International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), 2020-05-30)
  Sports tourism is an independent and socially oriented sphere, a way of life of a large part of society. Sports tourism, for its purposes, can have different orientations: sports, cognitive, educational, research, ...
 • Опанасюк Н. А.; Мельник І. Л. (Часопис Київського університету права, 2020-09-01)
  У статті досліджено проблеми становлення туристичного права України, а також первинної його категорії – норм туристичного права. Зокрема, визначено поняття, ознаки та структуру норм туристичного права, а також здійснено ...
 • Babushko, Svitlana; Solovei, Liudmyla (2019-12)
  Проблема лихослів’я молоді у публічних місцях у наш час загострюється. Подібна тенденція має місце в Україні, причому молоді жінки лихословлять нарівні з чоловіками. Автори статті дослідили причини використання українськими ...
 • Rusavska, V.; Melikh, T.; Melikh, O.; Chala, T.; Babushko, S.; Halytska, M. (2019-11)
  Представлена сезонність у сучасній інтерпретації у вигляді динамічних коливальних процесів, що визначають періоди зростання і спаду різних видів економічних явищ та процесів. Серед усіх галузей промисловості, на туризм та ...
 • Опанасюк Н. А. (Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права, 2020)
  У статті розглянуто інституційні чинники функціонування національної туристичної системи (НТС). Зокрема, акцентується увага на необхідності комплексного й послідовного планування розвитку туризму державною владою. Зазначене ...
 • Опанасюк Н. А. (Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України, 2020)
  У статті розглянуто прояви тенденцій перенасичення туристичних дестинацій (перетуризму). Це явище є характерним упродовж тривалого часу для відомих світових туристичних центрів. Визначено, що перетуризм передбачає ...
 • Фастовець О. О. (Управлінські науки в сучасному світі : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 2018)
  Висвітлено найпоширенішіі моделі державного регулювання сфери туризму світу.
 • Фастовець О. О. (Історико-культурні пам'ятки Прикарпаття та Карпат - важливі об'єкти в розвитку туризму : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2014-04-24)
  Висвітлені основні різновиди подієвого туризму та умови успішного розвитку цього виду туризму в певних дестинаціях.
 • Фастовець О. О. (Вісник Львівського інституту економіки і туризму, 2006)
  Висвітлено значення екскурсій як форми екологічної паідготовки майбутніх фахівців сфери туризму.
 • Фастовець О. О. (Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали ювілейної X міжнародної наукової конференції, 2016-10-07)
  Висвітлено основні проблеми інноваційності туристичних програм та форм обслуговування туристів в м. Києві.
 • Фастовець О. О. (Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки, 2017-03-27)
  Представлено особливості сучасного стану та пріоритети розвитку туризму в світі.
 • Фастовець О. О. (Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2018)
  Висвітлено необхідність розвитку "відповідального" туризму як ініціативи року культурної спадщини Європи.
 • Фастовець О. О. (Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали 13 Міжнародної наукової конференції, 2019-09-27)
  В статті висвітлено основні історико-культурні атракції Португалії, що впливають на розвиток культурного туризму.

View more