Кафедра Туризму: Recent submissions

 • Фастовець О. О. (Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2020-01-14)
  Висвітлено ососбливості розвитку туризму на сучасному етапі розвитку України.
 • Фастовець О. О. (Історико-культурний туризм: українский та світовий досвід, 2019-04-05)
  Стаття присвячена висвітленню сучасного стану історико-культурного туризму в Спудівській Аравії та основним пріоритетам туристичної діяльності країни на сучасному етапі.
 • Бабушко С. Р.; Попович С. І.; Крікун Л. А. (Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2020-01-14)
  У статті розглядається відносно нове явище у сфері туризму - цифровий маркетинг. Визначено його головне завдання - просування бренду і збільшення збуту за допомогою різних інноваційних маркетингових інструментів. Проаналізовано ...
 • Охріменко А. Г.; Опанасюк Н. А. (Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку : збірник матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конференції, 2020-02-20)
  Досліджено концепт формування туристичного бренду в контексті національного брендингу. Визначено, що сформованість національного бренду слугує засобом підвищення туристичного інтересу до України та передумовою зростання ...
 • Okhrimenko Alla; Babushko Svitlana; Opanasiuk Nataliia; Охріменко Алла; Бабушко Світлана; Опанасюк Наталія (Global Imperatives for Business and Law Development : International Scientific-Practical Conference, 2019-10-10)
  The article is devoted to the research of public management of the national tourism system (NTS), which is a component of the national economy. It has been found that, as a complex, multi-structural and determining entity ...
 • Опанасюк Н. А. (Бюлетень Міністерства юстиції України, 2014-04)
  Порушено проблеми захисту інтересів українських туристів за кордоном. Проаналізовано інструменти цього захисту: страхування (медичне та від нещасних випадків) туристів, які виїжджають за кордон, відповідальність туроператорів ...
 • Опанасюк Наталія; Туник Олександр (United States of America in the Modern World: Politics, Economics, Law, Society : Collection of the Materials II International Scientific and Practical Conference, 2015-05-15)
  Трансформаційні процеси та конфлікти у сучасному світі формують потребу у глибокому дослідженні та впровадженні правових механізмів захисту прав та безпеки туристів. Дослідження правової системи США, як одного з найбільших ...
 • Фастовець О. О. (Молодий вчений, 2018-04)
  У статті розкрито поняття міський (урбан) туризм. Визначено основні ознаки цього виду туризму. Складено рейтинг найпопулярніших міст серед іноземних туристів.
 • Шашурін, Ярослав (Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, простове планування, архітектура, 2019-11-22)
  Україна, як частина Європи, має великий потенціал для розвитку та викликає інтерес з боку мільйонів туристів з інших країн.
 • Мирян Д. Й. (Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура, 2019-11-22)
  Робота присвячена висвітленню особливостей розвитку туризму в містах та формуванню терміну урбан туризму.
 • Антонишин А. П. (Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура, 2019)
  Метою дослідження є аналіз туристичного потенціалу Вінницької області та оцінка бізнес середовища регіону стосовно розвитку об’єктів туристичної індустрії, пропозиції розбудови ринку туризму на Вінниччині.
 • Антонишин А. П. (Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика, 2018)
  У статті розглянуто питання концесії та її правового застосування у туристичній сфері України.
 • Антонишин А. П. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, 2007)
  Дана стаття висвітлює причини, перебіг і наслідки селянсько- повстанського руху на Поділлі в добу Української Держави Гетьмана Скоропадського.
 • Антонишин А. П.; Остапчук Л. Ю. (Modern Science – Moderni Vieda, 2019)
  В статті розглянуто організаційно-правові та економічні механізми розвитку сфери туризму на місцевому рівні (на прикладі міста Київ).
 • Опанасюк Н. А.; Охріменко А. Г. (Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика, 2018-11-28)
  У статті розглянуто кластерний підхід у регіональному розвитку туризму. Визначено коло проблемних питань, пов’язаних із розвитком туристичних кластерів, зокрема: ймовірною значною ефективністю кластерних утворень у туризмі; ...
 • Опанасюк Н. А. (Управлінські науки в сучасному світі, 2018-11)
  У статті розглянуто проблеми та перспективи становлення й розвитку туристичного права як комплексної галузі. Розкрито його сутнісні ознаки, досліджено особливості складу юридичних джерел цієї комплексної галузі права, які ...
 • Антоненко І. Я.; Опанасюк Н. А. (Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності, 2019-04-09)
  У статті розглянуто тренди розвитку круїзного туризму в Україні та світі. З’ясовано, що насиченість туристичного ринку продуктами та послугами зумовлює постійну потребу у пошуку нових рішень, що здатні забезпечити ...
 • Опанасюк Н. А.; Охріменко А. Г. (Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі, 2018)
  У статті розглянуто впровадження, за прикладом європейських країн, моделі публічного управління туризмом. Адже в більшості країнах світу на державній основі створено національні туристичні організації, основним завданням ...
 • Вихристенко Б. І.; Опанасюк Н. А. (Бюлетень Міністерства юстиції України, 2013-06)
  Порушено проблему юридичної природи права на свободу пересування, складовою частиною якого є право на туризм, свободу туристичних подорожей. Визначено, що провідна роль у законодавстві про туризм належить Конституції ...
 • Вихристенко Б. І.; Опанасюк Н. А. (Бюлетень Міністерства юстиції України, 2013-02)
  Досліджуються суб`єкти туристичних правовідносин та їх правовий статус. Авторами надано визначення понять «туристичні правовідносини» і «туристична правосуб`єктність». Запропоновано авторську класифікацію суб`єктів ...

Search DSpace


Browse

My Account