Кафедра Туризму

Recent Submissions

 • Babushko, Svitlana; Solovei, Liudmyla (2019-12)
  Проблема лихослів’я молоді у публічних місцях у наш час загострюється. Подібна тенденція має місце в Україні, причому молоді жінки лихословлять нарівні з чоловіками. Автори статті дослідили причини використання українськими ...
 • Rusavska, V.; Melikh, T.; Melikh, O.; Chala, T.; Babushko, S.; Halytska, M. (2019-11)
  Представлена сезонність у сучасній інтерпретації у вигляді динамічних коливальних процесів, що визначають періоди зростання і спаду різних видів економічних явищ та процесів. Серед усіх галузей промисловості, на туризм та ...
 • Опанасюк Н. А. (Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права, 2020)
  У статті розглянуто інституційні чинники функціонування національної туристичної системи (НТС). Зокрема, акцентується увага на необхідності комплексного й послідовного планування розвитку туризму державною владою. Зазначене ...
 • Опанасюк Н. А. (Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України, 2020)
  У статті розглянуто прояви тенденцій перенасичення туристичних дестинацій (перетуризму). Це явище є характерним упродовж тривалого часу для відомих світових туристичних центрів. Визначено, що перетуризм передбачає ...
 • Фастовець О. О. (Управлінські науки в сучасному світі : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 2018)
  Висвітлено найпоширенішіі моделі державного регулювання сфери туризму світу.
 • Фастовець О. О. (Історико-культурні пам'ятки Прикарпаття та Карпат - важливі об'єкти в розвитку туризму : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2014-04-24)
  Висвітлені основні різновиди подієвого туризму та умови успішного розвитку цього виду туризму в певних дестинаціях.
 • Фастовець О. О. (Вісник Львівського інституту економіки і туризму, 2006)
  Висвітлено значення екскурсій як форми екологічної паідготовки майбутніх фахівців сфери туризму.
 • Фастовець О. О. (Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали ювілейної X міжнародної наукової конференції, 2016-10-07)
  Висвітлено основні проблеми інноваційності туристичних програм та форм обслуговування туристів в м. Києві.
 • Фастовець О. О. (Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки, 2017-03-27)
  Представлено особливості сучасного стану та пріоритети розвитку туризму в світі.
 • Фастовець О. О. (Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2018)
  Висвітлено необхідність розвитку "відповідального" туризму як ініціативи року культурної спадщини Європи.
 • Фастовець О. О. (Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали 13 Міжнародної наукової конференції, 2019-09-27)
  В статті висвітлено основні історико-культурні атракції Португалії, що впливають на розвиток культурного туризму.
 • Фастовець О. О. (Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2020-01-14)
  Висвітлено ососбливості розвитку туризму на сучасному етапі розвитку України.
 • Фастовець О. О. (Історико-культурний туризм: українский та світовий досвід, 2019-04-05)
  Стаття присвячена висвітленню сучасного стану історико-культурного туризму в Спудівській Аравії та основним пріоритетам туристичної діяльності країни на сучасному етапі.
 • Бабушко С. Р.; Попович С. І.; Крікун Л. А. (Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2020-01-14)
  У статті розглядається відносно нове явище у сфері туризму - цифровий маркетинг. Визначено його головне завдання - просування бренду і збільшення збуту за допомогою різних інноваційних маркетингових інструментів. Проаналізовано ...
 • Охріменко А. Г.; Опанасюк Н. А. (Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку : збірник матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конференції, 2020-02-20)
  Досліджено концепт формування туристичного бренду в контексті національного брендингу. Визначено, що сформованість національного бренду слугує засобом підвищення туристичного інтересу до України та передумовою зростання ...
 • Okhrimenko Alla; Babushko Svitlana; Opanasiuk Nataliia; Охріменко Алла; Бабушко Світлана; Опанасюк Наталія (Global Imperatives for Business and Law Development : International Scientific-Practical Conference, 2019-10-10)
  The article is devoted to the research of public management of the national tourism system (NTS), which is a component of the national economy. It has been found that, as a complex, multi-structural and determining entity ...
 • Опанасюк Н. А. (Бюлетень Міністерства юстиції України, 2014-04)
  Порушено проблеми захисту інтересів українських туристів за кордоном. Проаналізовано інструменти цього захисту: страхування (медичне та від нещасних випадків) туристів, які виїжджають за кордон, відповідальність туроператорів ...
 • Опанасюк Наталія; Туник Олександр (United States of America in the Modern World: Politics, Economics, Law, Society : Collection of the Materials II International Scientific and Practical Conference, 2015-05-15)
  Трансформаційні процеси та конфлікти у сучасному світі формують потребу у глибокому дослідженні та впровадженні правових механізмів захисту прав та безпеки туристів. Дослідження правової системи США, як одного з найбільших ...
 • Фастовець О. О. (Молодий вчений, 2018-04)
  У статті розкрито поняття міський (урбан) туризм. Визначено основні ознаки цього виду туризму. Складено рейтинг найпопулярніших міст серед іноземних туристів.
 • Шашурін, Ярослав (Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, простове планування, архітектура, 2019-11-22)
  Україна, як частина Європи, має великий потенціал для розвитку та викликає інтерес з боку мільйонів туристів з інших країн.

View more