Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Andrieieva O.; Hakman A.; Kashuba V.; Vasylenko M.; Patsaliuk K.; Koshura A.; Istyniuk I. (Journal of Physical Education and Sport, 2019)
  Aging is inevitable part of a human life. However, there are a number of factors which can affect the rate of aging. One of these factors is physical activity. An increase in physical activity improves the health status, ...
 • Zhuk A.; Habinets T. (Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2012)
  Експериментально доведена ефективність застосування аквафітнесу в процесі фізичного виховання молодших школярів.
 • Рекун Н. М. (НУФВСУ, 2019)
  Навчальний посібник "English for Business Communication" для аудиторної та позааудиторної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм є складовою навчально-методичного комплексу ...
 • Лук’янець Т. Г. (НУФВСУ, 2018)
  Методичні вказівки створено на базі аутентичних текстів англійською мовою на щоденну та спортивну тематику. Розроблена система вправ на оволодіння мовним матеріалом зі спеціальності. Матеріали посібника спрямовані на ...
 • Бабушко, С. Р. (2016)
  Навчальний посібник націлено на навчання іншомовній комунікації англійською мовою у сфері туристичної галузі. Посібник призначено для студентів спеціальності 242 «Туризм», які мають намір розвинути мовні навички практичного ...
 • Бабушко С. Р. (КП «ЗВПП», 2016)
  Навчальний посібник націлено на навчання іншомовній комунікації англійською мовою у сфері туристичної галузі. Посібник призначено для студентів спеціальності 242 «Туризм», які мають намір розвинути мовні навички практичного ...
 • Zinevych Iana; Pastukhova Viktoria; Nazymok Yevgenia; Korobeynikova Lesia; Glazyrin Ivan; Arhypenko Volodymir; Korobeynikov Georgiy (Journal of Physical Education and Sport, 2017-06-30)
  Purpose: estimation of anthropometric parameters in athletes on different stages of -term preparation. Material: 53 sportsmen participated in the study. Absolute and relative anthropometric parameters were analyzed: body ...
 • Lazarieva O.; Vasylenko Y.; Galan Y.; Dotsyuk L.; Tsybanyuk O. (Journal of Physical Education and Sport, 2017)
  Purpose: to analyse and evaluate the effectiveness of application of the algorithm of physical rehabilitation of premature infants with different gestation periods based on the results of the INFANIB (Infant Neurological ...
 • Гончарова Н.; Носова Н.; Бутенко Н. (University Sport: Health and Prosperity of the Nation, 2017)
  Based both on the data from scientific and methodological sources and own practical experience, the publication represents definitions regarding the activity in forming and protecting health of primary-aged school children ...
 • Нагорна В. О. (Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: Матеріали V Всеукраїнської електронної конференції (Київ, 18 травня 2017 р.) / ред. В.В. Гамалій, В.О. Кашуба, О.А. Шинкарук. – К.: НУФВСУ, 2017. – 117 с., 2017)
  Sports biomechanics is a quantitative based study and analysis of professional athletes and sports activities in general. It can simply be described as the Physics of Sports. In this subfield of biomechanics the laws of ...
 • Perehinets M.; Dolzhenko L.; Перегінець М. М.; Долженко Л. П. (Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017-01-21)
  The current relevance of the research is due to a decrease and sometimes lack of motivation in students, especially high school age, to exercise so as the time limit for extracurricular forms of organization of physical ...
 • Бишевець Наталія (Journal of Education, Health and Sport, 2017)
  Експрес-оцінка робочої пози користувача у навчальному процесі. Попри інформатизацію вищої школи, студенти ВНЗ, у тому числі майбутні учителі фізичної культури, не замислюються над питаннями знешкодження негативних наслідків, ...
 • Pадченко Лідія (Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016)
  Напрямок Fair Play в сучасному олімпійському русі має логічний зв'язок з історією змагань стародавніх греків і принципами їх поведінки, що дійшли до нас із глибини століть, зокрема, були відображені в: "Кодексі честі ...
 • Єрмолова В. М. (Фізичне виховання в школі, 2009)
  Fair Play (чесна гра) — одне із найбільш важливих питань, в основі якого закладені етичні принципи, торкається спорту минулого, сучасного та майбутнього. В чому ж його цінність? Які його етичні принципи? Чому спорт повинен ...
 • Lysenko O.; Lopatenko G.; Лопатенко Г.; Лисенко О. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2017)
  Objective. To identify the types of cardiorespiratory system (CRS) responses to hypercapnic shifts in respiratory homeostasis of qualified athletes who specialized in competitive distances of different duration, and to ...
 • Imas Yevgeniy; Borysova Olga; Kogut Iryna; Yarmolenko Maksym; Shlonska Olha; Імас Євген; Борисова Ольга; Когут Ірина; Ярмоленко Максим; Шльонська Ольга (Journal of Physical Education and Sport, 2018)
  The article presents the effectiveness assessment of the training activities programme material based on the author's programme of the Special Olympics Football. Positive changes in the psycho ...
 • Імас Євгеній; Борисова Ольга; Когут Ірина; Ярмоленко Максим; Шльонська Ольга (Journal of Physical Education and Sport, 2018)
  The article presents the effectiveness assessment of the training activities programme material based on the author's programme of the Special Olympics Football. Positive changes in the psycho-emotional state of those ...
 • Булгакова Тетяна Михайлівна (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: матеріали 2-ої Всеукраїнської наукової електронної конференції, 2019-10-22)
  The relevance of the research. One of the pressing problems with theoretical and practical aspects is the study of formation’s mechanisms and improvement of students' quality of life. The youthful age is characterized by ...
 • Булгакова Тетяна Михайлівна (Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: матеріали 2-ої Всеукраїнської наукової електронної конференції, 2019-10-22)
  Однією з назрілих проблем, яка має як теоретичний, так і практичний аспект, є вивчення механізмів формування та підвищення якості життя студентів. В цей період особливо важливо студенту зрозуміти про своє місце і роль у ...
 • Syvash Iryna; Balazh Mariia; Yurchenko Oleksandr; Shcherbashyn Yakiv; Khurtyk Dmytro; Kormiltsev Volodymyr; Bekas Olga; Korolchuk Anatoly; Sulima Alla (Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2019)
  The article is devoted to the actual problem of the forming the specialization as the "group exercises", the technology of selection, orientation and preparation of athletes for the group exercises in artistic gymnastics ...

Search DSpace

Browse

My Account