Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Булатова М. М.; Єрмолова В. М; Бєлокуров Д. В.; Касьяненко О.Г. (Національний олімпійський комітет України, 2010)
  Розкрито особливості підготовки та проведення Літніх Юнацьких Олімпійських ігор 2010. Посібник знайомить читачів із символами, церемонією та організацією Ігор; видами спорту, що увійшли до олімпійської програми; календарем ...
 • Антонишин А. П. (Бар. Барська земля – крізь призму століть, 2008)
  У статті розглянуть питання одного із повстань робітників місцевого цукрового заводу. Окреслено причини та наслідки повстання.
 • Бабушко С. Р. (Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: зб. наук. статей, 2018)
  У статті проаналізовано досвід європейських країн з валідації результатів неформальної освіти дорослих; визначено доцільність використання саме європейського терміну "ВНФІО" для підтвердження результатів такої освіти; ...
 • Єрмолова Валентина (Фізична культура у рідній школі, 2019)
  Особливістю проведення змагань з ігрових видів спорту є те, що у двох видах спорту беруть участь тільки команди дівчат, а в двох інших – тільки команди юнаків. Рішення про те, в яких видах змагатимуться дівчата, а в яких ...
 • Єрмолова В. М. (Фізичне виховання в рідній школі, 2015)
  Беручи до уваги такий критерій як присутність компонентів філософії та ідеології олімпізму в більшості з цих ігор, а також те, що деякі з них перебувають під патронатом МОК, можна виділити п’ять груп міжнародних спортивних ...
 • Галицька Майя (Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2015)
  This article analyzes the concept of «communication», «іntercultural сommunication», «speech etiquette». It is considered the problem of formation of ability of the individual to effective cross-cultural communication as ...
 • Булатова М. М.; Єрмолова В. М; Щербашин Я. С.; Лях-Породько О. О. (Національний олімпійський комітет України, 2016)
  Розкрито особливості підготовки і проведення ігор XXXI Олімпіади. Видання знайомить із символами, церемоніями та організацією Ігор.; видами спорту що увійшли до олімпійської програми; календарем змагань; унікальними ...
 • Булатова М. М. (Національний олімпійський комітет України, 2011)
  У навчальному посібнику розкрито особливості підготовки і проведення Ігор ХХХ Олімпіади. Знайомить із символами, церемонією та організацією Ігор; видами спорту, що увійшли до олімпійської програми; календарем олімпійських ...
 • Дутчак Мирослав; Тягур Роман (Вісник Прикарпатського університету, 2008)
  У статті висвітлюється роль різноманітних факторів, які сприяли успішному виступу українських атлетів на Олімпійських іграх у Пекіні. Передусім, це поєднання високих технологій із працею тренерів, науковців, медиків та ...
 • Бубка С. Н.; Булатова М. М. (Національний олімпійський комітет України, 2011)
  Подано інформацію про історію Олімпійських ігор, становлення та розвиток сучасного олімпійського руху, основні принципи, значущість олімпізму для суспільства та кожної людини. Книга знайомить з олімпійськими видами спорту ...
 • Пінчук Є. А. (Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2011)
  У статті розглядаються особливості освіти, що сформувала ідеал особистості, укорінений і в сучасній європейській освітній культурі. Стверджується, що освітній ідеал Нового часу, істотною характеристикою якого є формування ...
 • Курдибаха О. М. (Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, 2015-05-14)
  В умовах зміни цінностей в усіх сферах громадського суспільства, вибору власної лінії поведінки та творенні особистого щастя відіграє важливу роль усвідомлення індивідом своєї статевої приналежності та формування гендерної ...
 • Максимова Юлія; Максимов Станіслав; Юрченко Юлія (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2018)
  З огляду на складність кваліфікаційної програми в спортивних видах гімнастики необхідно з раннього віку прищеплювати спортсменам усвідомленість своїх дій з вивчення початкових базових елементів. Як показали дослідження ...
 • Максимова Ю. А.; Юрченко Ю. В.; Максимов С. Д. (Молодь та олімпійський рух, 2017-05)
  З огляду на складність кваліфікаційної програми в спортивних видах гімнастики необхідно з раннього віку прищеплювати спортсменам усвідомленість своїх дій з вивчення початкових базових елементів. Як показали дослідження ...
 • Матвєєв Сергій; Щербашин Яків (2008)
  Розглянуто в історичному аспекті витоки зародження олімпійської освіти. Узагальнено вітчизняний і закордонний досвід використання олімпійських ідей у виховному процесі дітей і молоді. Визначено шляхи удосконалення процесу ...
 • Бабушко Світлана; Попович Сергій (Туризм та курорти: досвід Ізраїлю для України, 2018-04-23)
  У доповіді розкрито досвід Ізраїлю у галузі сільського зеленого туризму. На прикладі відомих ізраїльських товариств, громад, організацій проаналізовано позитивні напрацювання та виявлено прогресивні ідеї, що можуть бути ...
 • Кашуба В. (Спортивний вісник Придніпров'я, 2018)
  На основании данных констатирующего эксперимента обоснована и разработана технология коррекции телосложения студенток с использованием средств оздоровительного фитнеса в процессе физического воспитания, включая цели, задачи, ...
 • Кашуба Віталій; Футорний Сергій (Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, 2015)
  Розкрито актуальні питання можливості використання інформаційних технологій для підвищення мотивації до ведення здорового способу життя та формування цього поняття серед представників сучасної студентської молоді.
 • Чорноморець Є. М. (Актуальні проблеми філософії та соціології, 2017)
  Поняття символу є центральним для візантійської патристичної естетики. Візантійська патристична теорія образу розробляється на основі онтологічних принципів теоцентризму та персоналізму з використанням загальних категорій ...

Search DSpace

Browse

My Account