Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Єрмолова Валентина (Фізична культура у рідній школі, 2019)
  Прагнення до інновацій, бажання допомогти колегам перейти на новий, вищий рівень викладання предмета «Фізична культура», спонукали вчителя розробити і запропонувати для широкого використання методичний посібник «Гіпертекстовий ...
 • Бобровник В. І.; Совенко С. П.; Колот А. В. (Київ: Логос, 2019)
  Програма обговорена та ухвалена Виконкомом Громадської спілки «Легка атлетика України», отримала експертну оцінку фахівців Міністерства молоді та спорту України та Державного науково-дослідного інституту фізичної культури ...
 • Аврутин C.Ю.; Артюшенко А. Ф.; Беца Н. Н.; Евтушенко Н.Ю.; Виноградов В. Е.; Гоцул И.Е.; Козлова Е. К.; Колот А.В.; Полищук В. Д.; Саволайнен О. В.; Совенко С.П.; Тихоненко Я.П.; Цопа В. Б.; Шахлина Л.Я.-Г.; Юшко Б. Н.; Бобровник В. И. (Логос, 2017)
  В учебнике всесторонне освещены история и состояние развития легкой атлетики. Представлены материалы, касающиеся современной системы соревнований, соревновательной деятельности и основ подготовки легкоатлетов.
 • Коробова І.О. (Вісник КНЛУ. Сер. Філологія), 2019)
  У статті досліджено новітні запозичення англомовного походження в сучасній українській мові й визначено основні тенденції в поповненні її словникового складу в умовах глобалізації. З’ясовано мовні та позамовні чинники, що ...
 • Хабінець Т. О.; Тесленко А. А. (Технічні винаходи у фізичному вихованні, 2007)
  Винахід дозволяє здійснювати тренування в лижному спорті (ходьба різними ходами й по пересічній місцевості).
 • Петрушевський Іван Іванович; Розорінов Георгій Миколайович; Лапутін Анатолій Миколайович; Хабінець Тамара Олександрівна (Технічні винаходи у фізичному вихованні, 2007)
  Описано лижоергометр-тренажер як пристрій для вдосконалювання фізичних якостей людини й оцінки функціонального стану її організму, пристосований для тренування лижників.
 • Петрушевський Іван Іванович; Канішевський Станіслав Михайлович; Хабінець Тамара Олександрівна; Глухих Ганна Юріївна (Технічні винаходи у фізичному вихованні, 2007)
  Описано лижоролери з імітаторами ковзанів, які можливо використовувати для тренування лижників і ковзанярів.
 • Петрушевський Іван Іванович; Канішевський Станіслав Михайлович; Хабінець Тамара Олександрівна; Глухих Ганна Юріївна (Технічні винаходи у фізичному вихованні, 2007)
  Описано лижоролери з імітаторами ковзанів, які можливо використовувати для тренування лижників і ковзанярів.
 • Байрачный Олег (Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму, 2017-05)
  Проведенный теоретический анализ данных специальной литературы и сети Интернет, а также обобщение практического опыта автора и ведущих отечественных и зарубежных специалистов показал, что в настоящее время существует ...
 • Малиновский А.; Петровская Т. (Наука в олимпийском спорте, 2018)
  Выявлены индивидуально-психологические характеристики, формирующие имидж тренера по футболу. Структура функционального имиджа тренера по футболу включает: индивидуально-психологические характеристики, поведение и взаимодействие, ...
 • Воронова Валентина; Шутова Светлана (Футбол-Профи, 2006)
  Спортивные достижения закономерно связаны с постоянным ростом индивидуальных результатов каждого спортсмена, что приводит к пересмотру и ужесточению квалификационных требований относительно спортивных результатов всех ...
 • Воронова Валентина; Шутова Светлана (Наука в олимпийском спорте, 2005)
  Рассмотрены приоритетно-значимые психологические параметры футболистов высокой квалификации, что влияют на эффективность их состязательной деятельности. Учет указанных параметров тренерами во время специальной психологической ...
 • Носова Н. Л.; Коломієць Т. В.; Бишевець Н. Г.; Пимоненко М. М. (Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти, 2017)
  В останні роки в Україні спостерігається тенденція до погіршення здоров'я дітей старшого дошкільного віку. За минуле десятиліття рівень загальної захворюваності дитячого контингенту збільшився в 1,5 рази, при цьому найбільш ...
 • Хабинец Т. А. (Проблемы биомеханики спорта, 1981)
  Применение предложенной лыжной палки как для тренировочных занятий так и в соревнованиях позволит лыжнику выбрать оптимальную длину в различных рельефных условиях (в зависимости от профиля трассы) что в свою очередь скажется ...
 • Антонишин А. (Вісник КНЛУ, 2012)
  У статті розглянуто суспільно-політичні передумови та причини ліквідації гетьманської влади в Подільській губернії. Автор, аналізуючи джерела та літературу, присвячені даній проблемі, визначає головні чинники, що призвели ...
 • Максимова Юлія (Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2014)
  Загальноприйнята думка про те, що при заняттях спортом утворюються умови для укріплення опорно-рухового апарату (ОРА), спростована на сьогоднішній день. На сучасному етапі підготовки спортсменів різної кваліфікації, які ...
 • Рекун Н. М. (Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. праць, 2015)
  Стаття присвячена аналізу лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів, які впливають на методичні аспекти навчання англійської мови для туризму. Представлено типологію туристичних термінів, визначено прийоми їх семантизації, ...
 • Хабинец Т. А. (Олімпійський спорт і спорт для всіх, 2005)
  Разработана программа магистерской подготовки по специализации «Биомеханика спорта».
 • Матвєєв С. Ф.; Борисова О. В.; Когут І. О.; Данько Г. В.; Кропивницька Т. А.; Маринич В. Л.; Гончаренко Є. В. (2015)
  У навчально-наочному посібнику подано інформацію про технологію наукової діяльності у вищому навчальному закладі: вимоги до наукових досліджень та їх методологія, методика підготовки публікацій та доповідей, правила ...
 • Петровська Т. В. (Видавництво НУФСУ "Олімпійська література", 2012)
  У посібнику розглянуті соціальні, психологічні і педагогічні аспекти, що у синтезі складають професійну майстерність спортивного педагога. Систематизовано уявлення про зміст, особливості та критерії педагогічної діяльності. ...

Search DSpace

Browse

My Account