Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Пінчук Є. А. (Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2014)
  Статтю присвячено філософському розгляду основних тенденцій розвитку технічного та класичного університетів. У діяльності технічних університетів простежується тенденція гуманізації освіти і роль технічної інтелігенції у ...
 • Булатова М. М. (Спортивна медицина, 2007)
  Приведены данные современной специальной медицинской литературы по вопросам демографической ситуации в Украине за период 2005-2006 годов. Охарактеризовано одно понятие "Репродуктивное здоровье", а также медико-демографическую ...
 • Котко Д. М.; Шматова О. О.; Циганенко О. І.; Гончарук Н. Л. (Науковий Часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016)
  Визначено перспективи використання положень екологічної медицини як нового напрямку розвитку сучасної спортивної медицини та підходів до її викладання в університетах фізичної культури і спорту. Проведений аналіз наукової, ...
 • Ярмолюк О. В.; Бойко Д. М. (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Здійснено тематичний аналіз статей в офіційних виданнях МОК, присвячених проблемі охорони довкілля при проведенні Ігор Олімпіад та зимових Олімпійських ігор. На основі даних контент-аналізу визначені кількісні та якісні ...
 • Ярмолюк О. В.; Білько Б. Є. (Молодь та олімпійський рух, 2017)
  Олімпійські ігри є найбільшою спортивною подією в світі. Для більшості приймаючих їх міст, на думку екс-президента МОК Жака Рогге, «це найскладніший проект, який вони коли-небудь здійснювали. Їх проведення зачіпає все місто ...
 • Ярмолюк О. В.; Бойко Д. М. (Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, 2017)
  Здійснено аналіз основних природоохоронних заходів в рамках організації і проведення Ігор XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, охарактеризовано форми співпраці Організаційного комітету «Ріо-2016» з різними екологічними ...
 • Циганенко О. І.; Уряднікова І. В.; Склярова Н. А. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2019)
  На основі аналізу наукової, науково-методичної літератури визначили шляхи вирішення проблеми негативної дії екологічних чинників довкілля на екологічне здоров’я спортсменів. Теоретичний аналіз наукової літератури: ...
 • Циганенко Олег; Першегуба Ярослав; Уряднікова Інга; Склярова Наталія (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019-02)
  Метою роботи є визначення головної мети, концептуальних підходів, основних принципів, задач та функцій системи менеджменту в спорті як нового напрямку такої науки як екологія спорту. Використані методи теоретичного аналізу ...
 • Імас Євген; Циганенко Олег; Футорний Сергій; Ярмолюк Олена (Олімпійська література, 2018)
  У монографії вперше комплексно розглянуто та узагальнено основні положення екології спорту як науки та сфери практичної діяльності, складової системи екологічної освіти, її предмет, принципи та функції. Висвітлено основні ...
 • Петровська Т. (Соціальна психологія, 2006)
  Розглядаються аспекти соціально-психологічної адаптації в умовах трансформації суспільства. Особливості адаптації пов'язуються із стилем та якістю життя. Аналізуються компоненти суб'єктивного відчуття благополуччя та щастя ...
 • Фастовець О. О. (Вісник Львівського інституту економіки і туризму, 2006)
  Висвітлено значення екскурсій як форми екологічної паідготовки майбутніх фахівців сфери туризму.
 • Мартиросян Артур; Пасько Владлена; Ровний Анатолій; Ашанін Володимир; Муха Володимир (Слобожанський науково-спортивний вісник, 2017)
  Мета: розробити програму загальної фізичної підготовки регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки та дослідити динаміку показників загальної фізичної підготовленості з використанням комп’ютерних технологій. Матеріал ...
 • Халявка Тетяна; Колосова Олена (ІV Науково-практична конференція «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти», 2019)
  Встановлено, що як у жінок, так і у чоловіків, амплітуди дистальних м’язових відповідей на стимуляцію сенсорних волокон n. medianus з обох боків тіла були статистично значуще вищими, ніж амплітуди відповідних проксимальних ...
 • Халявка Тетяна; Колосова Олена (Актуальные научные исследования в современном мире, 2019)
  У різних гендерних групах висококваліфікованих спортсменів - стрибунів у воду досліджено особливості функціонування нервово-м’язового апарату з використанням електронейроміографічного (ЕНМГ) методу. Виявлено, що амплітуди ...
 • Давиденко О. В.; Семененко В. П.; Трачук С. В. (Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях, 2004)
  Стан здоров`я підростаючого покоління викликає тривогу. Все більша кількість дітей на початку навчального року за підсумками медичного огляду направляються в спеціальну медичну групу. Дефіцит рухової активності, викликаний ...
 • Булатова М. М. (Олімпійська література, 2009)
  Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення запитань і відповідей
 • Булатова М. М. (Олімпійська література, 2011)
  Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення запитань і відповідей.
 • Тимошенко Ю. О. (Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел : зб. матеріалів Всеукр. наук.-теор. семінару, 2015)
  Досліджено масив листів громадян УРСР у державні інституції, аналіз яких дозволив з’ясувати пересічне життя українців, їх духовний і матеріальний світ, потреби і проблеми, з якими вони зустрічалися в повсякденні. У перші ...
 • Чорноморець Є. М. (Гілея: науковий вісник, 2017)
  Естетичні вчення візантійських мислителів – тема, малодосліджена у історико–естетичній науці. Мета статті полягає у аналізі особливостей описаного Василієм Великим у «Шестиденні» процесу споглядання краси світу. Найочевиднішим ...
 • Радченко Л. О. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016)
  Аналіз спеціальної літератури дозволяє зазначити, що сьогодні існує значна кількість робіт,присвячених питанням модернізації системи вищої освіти, формам та методам педагогічної діяльності в рамках системи олімпійської ...

Search DSpace

Browse

My Account