Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Бабенко Д. П. (НУФВСУ, 2020)
  Розвиток світового спорту і зростання рекордів тісно пов’язані з такими соціально-економічними факторами, як рівень життя населення, рівнем розвитку кожної держави, наявність спортивних тренувальних баз та інвентарю, ...
 • Пінчук Є. А. (Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2014)
  Статтю присвячено філософському розгляду основних тенденцій розвитку технічного та класичного університетів. У діяльності технічних університетів простежується тенденція гуманізації освіти і роль технічної інтелігенції у ...
 • Булатова М. М. (Спортивна медицина, 2007)
  Приведены данные современной специальной медицинской литературы по вопросам демографической ситуации в Украине за период 2005-2006 годов. Охарактеризовано одно понятие "Репродуктивное здоровье", а также медико-демографическую ...
 • Циганенко О. І.; Склярова Н. А. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2020)
  Мета. Визначити основні положення екологічної епідеміології як новітнього напряму спортивної медицини. Методи. Теоретичний аналіз наукової літератури: узагальнення, синтез, формалізація, абстрагування. Результати. ...
 • Котко Д. М.; Шматова О. О.; Циганенко О. І.; Гончарук Н. Л. (Науковий Часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016)
  Визначено перспективи використання положень екологічної медицини як нового напрямку розвитку сучасної спортивної медицини та підходів до її викладання в університетах фізичної культури і спорту. Проведений аналіз наукової, ...
 • Ярмолюк О. В.; Бойко Д. М. (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Здійснено тематичний аналіз статей в офіційних виданнях МОК, присвячених проблемі охорони довкілля при проведенні Ігор Олімпіад та зимових Олімпійських ігор. На основі даних контент-аналізу визначені кількісні та якісні ...
 • Ярмолюк О. В.; Білько Б. Є. (Молодь та олімпійський рух, 2017)
  Олімпійські ігри є найбільшою спортивною подією в світі. Для більшості приймаючих їх міст, на думку екс-президента МОК Жака Рогге, «це найскладніший проект, який вони коли-небудь здійснювали. Їх проведення зачіпає все місто ...
 • Ярмолюк О. В.; Бойко Д. М. (Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, 2017)
  Здійснено аналіз основних природоохоронних заходів в рамках організації і проведення Ігор XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, охарактеризовано форми співпраці Організаційного комітету «Ріо-2016» з різними екологічними ...
 • Циганенко О. І.; Уряднікова І. В.; Склярова Н. А. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2019)
  На основі аналізу наукової, науково-методичної літератури визначили шляхи вирішення проблеми негативної дії екологічних чинників довкілля на екологічне здоров’я спортсменів. Теоретичний аналіз наукової літератури: ...
 • Циганенко Олег; Першегуба Ярослав; Уряднікова Інга; Склярова Наталія (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019-02)
  Метою роботи є визначення головної мети, концептуальних підходів, основних принципів, задач та функцій системи менеджменту в спорті як нового напрямку такої науки як екологія спорту. Використані методи теоретичного аналізу ...
 • Імас Євген; Циганенко Олег; Футорний Сергій; Ярмолюк Олена (Олімпійська література, 2018)
  У монографії вперше комплексно розглянуто та узагальнено основні положення екології спорту як науки та сфери практичної діяльності, складової системи екологічної освіти, її предмет, принципи та функції. Висвітлено основні ...
 • Петровська Т. (Соціальна психологія, 2006)
  Розглядаються аспекти соціально-психологічної адаптації в умовах трансформації суспільства. Особливості адаптації пов'язуються із стилем та якістю життя. Аналізуються компоненти суб'єктивного відчуття благополуччя та щастя ...
 • Фастовець О. О. (Вісник Львівського інституту економіки і туризму, 2006)
  Висвітлено значення екскурсій як форми екологічної паідготовки майбутніх фахівців сфери туризму.
 • Мартиросян Артур; Пасько Владлена; Ровний Анатолій; Ашанін Володимир; Муха Володимир (Слобожанський науково-спортивний вісник, 2017)
  Мета: розробити програму загальної фізичної підготовки регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки та дослідити динаміку показників загальної фізичної підготовленості з використанням комп’ютерних технологій. Матеріал ...
 • Халявка Тетяна; Колосова Олена (ІV Науково-практична конференція «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти», 2019)
  Встановлено, що як у жінок, так і у чоловіків, амплітуди дистальних м’язових відповідей на стимуляцію сенсорних волокон n. medianus з обох боків тіла були статистично значуще вищими, ніж амплітуди відповідних проксимальних ...
 • Халявка Тетяна; Колосова Олена (Актуальные научные исследования в современном мире, 2019)
  У різних гендерних групах висококваліфікованих спортсменів - стрибунів у воду досліджено особливості функціонування нервово-м’язового апарату з використанням електронейроміографічного (ЕНМГ) методу. Виявлено, що амплітуди ...
 • Давиденко О. В.; Семененко В. П.; Трачук С. В. (Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях, 2004)
  Стан здоров`я підростаючого покоління викликає тривогу. Все більша кількість дітей на початку навчального року за підсумками медичного огляду направляються в спеціальну медичну групу. Дефіцит рухової активності, викликаний ...
 • Булатова М. М. (Олімпійська література, 2009)
  Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення запитань і відповідей
 • Булатова М. М. (Олімпійська література, 2011)
  Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення запитань і відповідей.
 • Тимошенко Ю. О. (Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел : зб. матеріалів Всеукр. наук.-теор. семінару, 2015)
  Досліджено масив листів громадян УРСР у державні інституції, аналіз яких дозволив з’ясувати пересічне життя українців, їх духовний і матеріальний світ, потреби і проблеми, з якими вони зустрічалися в повсякденні. У перші ...

Search DSpace

Browse

My Account