Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Булатова М. М.; Єрмолова В. М; Щербашин Я. С.; Лях-Породько О. О. (Національний олімпійський комітет України, 2016)
  Розкрито особливості підготовки і проведення ігор XXXI Олімпіади. Видання знайомить із символами, церемоніями та організацією Ігор.; видами спорту що увійшли до олімпійської програми; календарем змагань; унікальними ...
 • Булатова М. М. (Національний олімпійський комітет України, 2011)
  У навчальному посібнику розкрито особливості підготовки і проведення Ігор ХХХ Олімпіади. Знайомить із символами, церемонією та організацією Ігор; видами спорту, що увійшли до олімпійської програми; календарем олімпійських ...
 • Дутчак Мирослав; Тягур Роман (Вісник Прикарпатського університету, 2008)
  У статті висвітлюється роль різноманітних факторів, які сприяли успішному виступу українських атлетів на Олімпійських іграх у Пекіні. Передусім, це поєднання високих технологій із працею тренерів, науковців, медиків та ...
 • Бубка С. Н.; Булатова М. М. (Національний олімпійський комітет України, 2011)
  Подано інформацію про історію Олімпійських ігор, становлення та розвиток сучасного олімпійського руху, основні принципи, значущість олімпізму для суспільства та кожної людини. Книга знайомить з олімпійськими видами спорту ...
 • Пінчук Є. А. (Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2011)
  У статті розглядаються особливості освіти, що сформувала ідеал особистості, укорінений і в сучасній європейській освітній культурі. Стверджується, що освітній ідеал Нового часу, істотною характеристикою якого є формування ...
 • Курдибаха О. М. (Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, 2015-05-14)
  В умовах зміни цінностей в усіх сферах громадського суспільства, вибору власної лінії поведінки та творенні особистого щастя відіграє важливу роль усвідомлення індивідом своєї статевої приналежності та формування гендерної ...
 • Максимова Юлія; Максимов Станіслав; Юрченко Юлія (Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2018)
  З огляду на складність кваліфікаційної програми в спортивних видах гімнастики необхідно з раннього віку прищеплювати спортсменам усвідомленість своїх дій з вивчення початкових базових елементів. Як показали дослідження ...
 • Максимова Ю. А.; Юрченко Ю. В.; Максимов С. Д. (Молодь та олімпійський рух, 2017-05)
  З огляду на складність кваліфікаційної програми в спортивних видах гімнастики необхідно з раннього віку прищеплювати спортсменам усвідомленість своїх дій з вивчення початкових базових елементів. Як показали дослідження ...
 • Матвєєв Сергій; Щербашин Яків (2008)
  Розглянуто в історичному аспекті витоки зародження олімпійської освіти. Узагальнено вітчизняний і закордонний досвід використання олімпійських ідей у виховному процесі дітей і молоді. Визначено шляхи удосконалення процесу ...
 • Бабушко Світлана; Попович Сергій (Туризм та курорти: досвід Ізраїлю для України, 2018-04-23)
  У доповіді розкрито досвід Ізраїлю у галузі сільського зеленого туризму. На прикладі відомих ізраїльських товариств, громад, організацій проаналізовано позитивні напрацювання та виявлено прогресивні ідеї, що можуть бути ...
 • Кашуба Віталій; Футорний Сергій (Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, 2015)
  Розкрито актуальні питання можливості використання інформаційних технологій для підвищення мотивації до ведення здорового способу життя та формування цього поняття серед представників сучасної студентської молоді.
 • Чорноморець Є. М. (Актуальні проблеми філософії та соціології, 2017)
  Поняття символу є центральним для візантійської патристичної естетики. Візантійська патристична теорія образу розробляється на основі онтологічних принципів теоцентризму та персоналізму з використанням загальних категорій ...
 • Гуменюк Л. Д.; Осинський Д. С.; Бубновська Л. М.; Ганусевич І. І.; Мамонтова Л. А.; Ковельська А. В.; Меренцев С. П.; Осинський С. П. (Онкология, 2015)
  Мета: визначити наявність можливої асоціації між експресією c-myc у тканині раку шлунка, внутрішньопухлинною гіпоксією, клініко-патологічними характеристиками процесу та виживаністю хворих. Методи: імуногістохімічні, ...
 • Совенко С.П.; Соломін А. В.; Оляновська Л. О.; Главан І. К. (Наук. часопис Нац. педагог. ун-ту імені Драгоманова, 2016)
  Мета: удосконалення тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у спортивній ходьбі, протягом року на основі визначення оптимальної його структури та змісту, з урахуванням індивідуальних ...
 • Осипенко Г. А.; Вдовенко Н. В.; Воронцова В.; Дурманенко В. (Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 2012)
  Мета дослідження - кількісне і якісне оцінювання раціонів харчування спортсменів, що спеціалізуються зі спортивної гімнастики в умовах тренувального збору та спортсменів-плавців з порушенням зору, які тренуються і харчуються ...
 • Кашуба Віталій; Сергієнко Костянтин; Бишевець Наталія (Спортивний вісник Придніпров’я, 2006)
  В ході проведеного дослідження нами була проаналізована традиційна абстрактна модель дидактичного процесу без врахування специфіки навчального предмету та особливостей конкретних ситуацій та виявлені взаємозв’язки, встановлені ...
 • Кашуба Віталій; Бишевець Наталія; Сергієнко Костянтин (Спортивний вісник Придніпров’я, 2006)
  В статье анализируется влияние внедрения информационных технологий в учебный процессе и исследуется изменение отдельных компонентов дидактической системы в условиях информатизации системы высшего физкультурного образования.
 • Кашуба Віталій; Сергієнко Костянтин; Бишевець Наталія (Спортивний вісник Придніпров’я, 2006)
  Дослідження трансформацію окремих компонентів моделі дидактичної системи в умовах інформатизації системи вищої фізкультурної освіти В ході проведеного дослідження нами була проаналізована традиційна абстрактна модель ...
 • Довбенко Тетяна (Сборник научных трудов SWORLD «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития '2014» Педагогика, психология и социология., 2014)
  Дана стаття присвячена дослідженню становлення та розвитку педагогічних інновацій у США на рубежі ХІХ-ХХ ст. Ознайомлює з цікавими інноваційними методами навчання та їх результатами.
 • Павлова Т. В.; Діденко Т. В.; Тильда С. В. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018)
  Аналіз літератури дозволяють зробити висновок про те, що для підготовки спеціалістів з фізичної культури і спорту для інноваційної діяльності одним із ефективних шляхів є втілення інтерактивних методів навчання, які сприяють ...

Search DSpace

Browse

My Account