Фонди

Нещодавно додані

 • Бишевець Наталія (Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2011)
  За результатами огляду літературних джерел виокремлено основні компоненти професійної компетентності сучасних учителів фізичного виховання та шляхом використання методу експертних оцінок доведено необхідність оволодіння ...
 • Stroganov S.; Sergienko К.; Shynkaruk O.; Byshevets N.; Denysova L.; Yukhno Y.; Stepanenko O.; Ulan A. (Journal of Physical Education and Sport, 2020)
  The problem of injury to basketball players is very important today. Of particular importance, it acquires at the initial stage of training of many years standing for sportsmen, since young sportsmen are the most vulnerable ...
 • Герасименко С.; Бышевец Н.; Голованова Н. (Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2006)
  В статті розглянута нормативно-правова база, що регламентує дистанційну освіту, проблеми та напрямки дистанційного навчання, а також побудована модель керування пізнавальною активністю студентів ВНЗ фізкультурного профілю ...
 • Денисова Лоліта; Шинкарук Оксана (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020-03)
  В умовах сьогодення актуальним є підготовка компетентного, кваліфікованого і конкурентоспроможного фахівця, здатного до ефективної адаптації в мінливих умовах сучасного суспільства. Незважаючи на низку позитивних зрушень ...
 • Litvinenko Yuriy (Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2012)
  Удосконалення спортивно-технічної майстерності пов'язане з розробкою й упровадженням у навчально-тренувальний процес найбільш раціональних зразків спортивної техніки. Відкритим залишається питання систематизації та ...

Переглянути більше