Сообщества DSpace

Недавно добавленные

 • Осадча О. І.; Шматова О. О.; Боярська Г. М. (Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія, 2020)
  Резюме. У опікових хворих, внаслідок неминучого збереження косметичного дефекту після травми, хоча і за наявності позитивних функціональних результатів лікування, реабілітації відводиться першочергове значення. Фізична ...
 • Дмитрієва Є. Р.; Шматова О. О. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2020-08-25)
  Резюме. На сучасному етапі в умовах зростаючого дефіциту якісної питної води першочерговим заходом повинно бути її раціональне використання та всебічне збереження. Водні ресурси забезпечують не лише задоволення простих ...
 • Жернов О. А.; Осадча О. І.; Трач Р. Я.; Гузь О. О. (Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2020)
  Резюме. Система заходів консервативної реабілітації хворих з рубцевими ураженнями у перед та післяопераційні періоди реконструкції деформацій включає місцеві, медикаментозні, фізіотерапевтичні, бальнеологічні засоби та ...
 • Котко Д. М.; Гончарук Н. Л.; Путро Л. М.; Оксамитна Л. Ф.; Левон М. М.; Шевцов С. М. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020)
  Проведено аналіз літератури й власних даних про значення питної води в житті й роботі спортсменів. Доведено, що життя спортсмена нерозривно пов’язано з водою. Питна, безпечна і доступна вода забезпечує здоров'я спортсменів, ...
 • Бобровник В. І.; Ткаченко М. Л.; Данилюк Д. С.; Литвиненко С. Г. (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2021)
  У підготовці легкоатлетів-багатоборців існує, в основному, два шляхи досягнення високих спортивних результатів. Перший - це вдосконалення і розвиток основних здібностей, до яких, більшою мірою, схильний спортсмен (швидкість, ...

Просмотреть больше