Communities in DSpace

Recently Added

 • Петровська Тетяна (Соціальна психологія, 2004)
  В статті розглядаються фактори формування економічної поведінки в період трансформації суспільства. Серед індивідуально-психологічних аспектів економічної поведінки аналізуються когнитивний,потрібнісно- мотиваційний, ...
 • Бардіна Л. М.; Юнак В. Г. (Мова і культура, 2013)
  У роботі розглядаються питання адаптації іноземних студентів до вищої школи в умовах іншомовного соціокультурного середовища, аналізується психологічний зміст проблеми.
 • Совенко Сергій; Данилюк Діана (Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти: Матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 17 травня 2018 р.) / ред. Г. В. Коробейніков, В. О. Кашуба, В. В. Гамалій. – К.: НУФВСУ, 2018-05-17)
  Зростаючі вимоги до рівня підготовленості спортсменів, обумовлені інтенсифікацією змагальної діяльності, вимагають постійного вдосконалення методики тренування не тільки легкоатлетів високої кваліфікації на етапах максимальної ...
 • Єременко Н. П. (Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму, 2011)
  Здоров’я людини є необхідною умовою її ефективної діяльності загалом і професійної зокрема. Останнім часом констатується різке погіршення здоров’я населення України. Стан здоров’я як фізичного, так і психічного більшості ...
 • Shestopalova I.O. (Проблеми модернізації України, 2019)
  The article is devoted to the problem of development of private education, along with the improvement of its state form, which is an objective process and one of the leading world trends associated with such tendencies as ...

View more